D.JAGĖLAITĖS - ČEGINSKIENĖS nuotr. Vilma JAKOVLEVA

                                          

LSDP Klaipėdos skyriaus bičiuliai nuoširdžiai sveikina jubiliejinį gimtadienį švenčiančią

Vilmą JAKOVLEVĄ,

LSDP Klaipėdos skyriaus ŠVYTURIO grupės narę!!!