Vincas PIKELIS

                                         

LSDP Klaipėdos skyriaus bičiuliai nuoširdžiai sveikina jubiliejinį gimtadienį švenčiantį

Vincą PIKELĮ,

LSDP Klaipėdos skyriaus JŪROS grupės narį!!!