D.JAGĖLAITĖS-ČEGINSKIENĖS nuotr. Irena ŠIAULIENĖ Mieli klaipėdiečiai ir LSDP Klaipėdos skyriaus bičiuliai, šiandien – 2009 11 17 -  sukako metai, kuomet aš, kaip ir kiti šios LR Seimo kadencijos nariai, prisiekėme tarnauti Jums ir Lietuvai.

Čia teikiu Jums savo veiklos ataskaitą už pastarąjį laikotarpį.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIME

Dirbu Informacinės visuomenės plėtros komitete (IVPK). Čia kuruoju Informacinės visuomenės plėtros (IVP) politikos formavimą, informacinių technologinių procesų valdymo problematiką ir tarpinstitucinį koordinavimą, e valdžios ir skaitmeninės TV plėtrą.

Esu Jūrinių ir žuvininkystės reikalų komisijos narė. Klaipėdiečiui Seimo nariui dirbti šioje komisijoje labai svarbu, nes čia svarstomi aktualūs Klaipėdai ir jūriniam verslui klausimai.

Priklausau Lietuvos socialdemokratų frakcijai, kuri yra opozicija valdančiai konservatorių - liberalų daugumai. Esu šios frakcijos seniūno – LSDP Pirmininko Algirdo BUTKEVIČIAUS - pirmoji pavaduotoja, tad tenka atlikti daug įvairių su frakcijos veikla susijusių pavedimų.

Ir šioje kadencijoje dirbu Baltijos Asamblėjos Lietuvos delegacijoje. Esu šios delegacijos pirmininko pavaduotoja, tad tenka daug dėmesio skirti šiai tarpparlamentinei organizacijai, diskutuoti dėl BA reformų ir ilgalaikės plėtros “Baltijos valstybių ateitis: 2030 m.”, “ES Baltijos jūros regiono strategija ir jos veiksmų planas: Lietuvos požiūris”, rengti BA konferencijas ir sesijas, pranešimus ir pasisakymus.

Esu kelių tarpparlamentinių ryšių su užsienio valstybėmis grupių narė ( Austrijos, Vokietijos, Kinijos, Japonijos, Rusijos ir kt.)

Esant dabartinei Seimo daugumai opozicijos teikiami įstatymų projektai nesusilaukia palaikymo. Opozicija kritikavo ir teikė pasiūlymus dėl naktinės mokesčių reformos, perspėjo dėl tokios reformos neigiamų pasekmių, deja, valdantieji su A. Kubiliumi priešakyje, nenorėjo girdėti. Dešiniųjų užsispyrimo rezultatus rodo šių metų biudžeto nevykdymas ir planuojamas perpus mažesnis 2010 m. biudžetas su 5mlrd. deficitu, o valstybės skola siekia 13mlrd. lt ir yra tolygi 2010m planuojamam biudžetui.

Socialdemokratai siūlė nedidinti akcizo dyzelinui, PVM, išlaikyti PVM lengvatas vaistams, mėsai, daržovėms, spaudai ir knygoms. Bet valdantieji tai atmetė.

Tik rugsėjį valdantieji sumažino akcizą dyzelinui. PVM lengvatų projektai, teikiami kartu su frakcijos kolegomis, dar kartą turėtų būti svarstomi, priimant 2010m biudžetą. Jų priėmimas skatintų biudžeto deficitą mažinti ne didinant mokesčių naštą, o palaikant vartojimą, išaugant verslą ir darbo vietas.

Dirbau rengiant LSDP Alternatyvią vyriausybės programą.

Krizės sąlygomis aktualus ir Jūrininkų darbo apmokestinimas. Apsvarsčius šį klausimą Jūrininkų ir žuvininkystės reikalų komisijoje - įregistruotas LR gyventojų pajamų mokesčio 17 straipsnio pakeitimo įstatymas, kuris įtvirtintų lygiateisiškumo principą jūrininkų darbo apmokestinime, nepriklausomai kokių šalių – ES ar trečiųjų šalių – laivuose jie yra samdomi.

Šiuo metu dauguma Lietuvos jūrininkų dirba šalių, nepriklausančių ES, laivuose. Jų darbo sąlygos yra blogesnės ir atskaitymai iš jų darbo užmokesčio yra didesni. Priėmus šias pataisas jūrininkų diskriminacija šioje srityje būtų panaikinta.

PUBLIKACIJOS MŪSŲ TINKLALAPYJE ŠIOMIS TEMOMIS:

Alternatyva “antikriziniam planui”

Socialdemokratai niekuomet nepalaikys laukinio kapitalizmo

Apie nuveiktus darbus

Socialdemokratai – patikimas profsąjungų partneris

Dėl mūsų socialdemokratiškumo

Socialdemokratai nepritarė mokesčių reformai

Socialdemokratų kryptis Europai ir Lietuvai – žmogus ir inovacijos

RINKIMAI PRAĖJO - RINKIMAI LAUKIA

Socialdemokratai nepritars Darbo kodekso pakeitimams, kurie naudingi tik darbdaviams

D.JAGĖLAITĖS-ČEGINSKIENĖS nuotr.

KLAIPĖDAI

Aktyviai seku Lietuvos ligoninių tinklo pertvarką, Klaipėdos ligoninių perspektyvą šios reformos kontekste. Surinkau Seimo LSDP frakcijos narių parašus po kreipimusi į SA ministrą, SRDK pirmininką ir Ministrą pirmininką, siekiant išsaugoti vienintelę visoje Vakarų Lietuvoje aukšto lygio vaikų gydymo įstaigą – Klaipėdos vaikų ligoninę.

Rūpinausi Klaipėdos universiteto Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) Lietuvos jūrinio sektoriaus plėtrai programos vykdymo finansiniu užtikrinimu ir Klaipėdos universiteto 600 vietų bendrabučio projekto įgyvendinimo finansavimu.

Padėjau gauti finansinę paramą KU pianistų meistriškumo seminarui surengti.

Klaipėdos vaikų globos namams DANĖ, RYTAS, SMILTELĖ bei sutrikusio vystymosi kūdikių namams per surastą ir išlaikomą ilgalaikį bendradarbiavimą su labdaros fondu “Hanzos – Lietuvos draugystės vartai” gauta ir padovanota šokolado, naujų sportinių marškinėlių, žieminių kepuraičių ir šalikėlių komplektai, stalo žaidimų.

KLAIPĖDIEČIŲ INTERESŲ GYNIMAS

Klaipėdiečiai nuolat priiminėjami LSDP Klaipėdos skyriaus būstinėje H.Manto 40a penktadieniais arba pirmadieniais nuo 10.00 iki 12.00.

Klausimų ir sprendžiamų problemų ratas labai įvairus.

Nuolatiniais lankytojais toliau lieka visuomeninės organizacijos SUVALKIJA nariai, sprendžiantys žemės gražinimo ir kitus klausimus. (“Suvalkijos” rūpesčiai – mano rūpesčiai).

Daug besikreipiančių socialinių išmokų, pabrangusių komunalinių mokesčių, darbo teisės klausimais, atsiskaitymo su darbuotojais bankroto bylose, prašančių pagalbos įsidarbinti.

Kreipiasi ir verslo atstovai, prašydami padėti gauti iš valstybinių institucijų atsakymus, išaiškinimus dėl mokesčių tvarkos bei lengvatų, steigiant įmones ES šalyse, geležinkelių transporto krovinių saugumo užtikrinimo ir kt. klausimais.

Nuolat susitinku su Klaipėdos profesinių sąjungų atstovais jų rengiamuose pirmadieniniuose profsąjungoms aktualių klausimų svarstymuose.

Gindama miestiečių interesus atstovavau juos Klaipėdos apygardos administraciniame teisme, nagrinėjant bylą dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įvedimo Klaipėdos mieste teisėtumo.

Ši byla pareikalavo daug kruopštaus darbo, rengiantis teismo posėdžiams. Ir ji dar nėra baigta. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 04 03 sprendimas paliko galioti Klaipėdos savivaldybės tarybos nustatytą tvarką ir įvestus nepagrįstai didelius mokesčius už šiukšlių išvežimą. Šis sprendimas yra apskųstas Vyriausiajam administraciniam teismui, bet teismas vis dar nėra paskyręs šios bylos svarstymo datos.

PUBLIKACIJOS MŪSŲ TINKLALAPYJE ŠIA TEMA:

Teismas dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą

LR Seimo narės Irenos ŠIAULIENĖS pranešimas spaudai dėl vietinės rinkliavos už komunalines atliekas

Irena ŠIAULIENĖ pateikė apeliaciją - kova už klaipėdiečių teises tęsiasi

 

KULTŪROS AKIRAČIAI

D.JAGĖLAITĖS-ČEGINSKIENĖS nuotr.

Tęsiu literatūros ir muzikos rytmečių tradiciją, rengiamų tarpušvenčiu - tarp Kovo 8 ir Kovo 11. Rytmečių, kuriuos jungia meilė ir pagarba Moteriai ir Tėvynei, prasmingumą liudija ištikimi ir nuolatiniai dalyviai bei besiplečiantis jų ratas. Jie rengiami 12 metai iš eilės.

Šįmet buvo pristatyta Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarės, rašytojos V.Jasukaitytės knyga “Senis, arba laiškai Antikristui”. Šiaulių dramos teatro aktorė N.Mironščikaitė skaitė autorės kūrybą, o dainų kūrėjas ir atlikėjas S.Stankūnas atliko pagal V.Jasukaitytės eiles parašytus muzikos kūrinius.

Tradiciškai rugpjūtį buvo surengta vasaros kelionė maršrutu ,,Klaipėda – Kretinga – Mosėdis – Židikai – Renavas – Ventspilis – Klaipėda”.

Paremta D.JAGĖLAITĖS-ČEGINSKIENĖS antroji personalinė paroda, skirta Motinos dienai. Vaikų gynimo dienos proga padovanota Klaipėdos vaikų ligoninei D. Jagėlaitės-Čeginskienės foto darbų paroda “Ir visas tas pasaulis man – iš Mamos”.

Seime surengtos klaipėdietės dailininkės R.Lūšis “Draugų veidai” ir jos vadovaujamo meno terapijos centro ir klubo “Modus Vivendi” bei dailininko T.Karkalo “Sugipsuotas drugelis” parodos, koncertavo Muzikos ir teatro akademijos styginių instrumentų kvartetas “Archi quartet”.

Kultūros žmonių dėkingumas, pavykusių renginių dalyviams teikiama dvasinė atgaiva skatina ir ateityje toliau plėtoti šią veiklą. Būsiu labai dėkinga sulaukusi Jūsų pasiūlymų ir idėjų plečiant kultūros akiračius.

PUBLIKACIJOS MŪSŲ TINKLALAPYJE ŠIA TEMA:

Sielos rytmečiai

Apie vaikams padovanotą Dianos parodą ir balionų jūroje ištirpusį Irenos ŠIAULIENĖS santūrumą

TEN, KUR GYVENO KURŠIAI…

 

KONTAKTAI

Kviečiu Jus iš anksto užsiregistruoti į gyventojų priėmimus Jums svarbiais klausimais tel.: 8 46 315 109

Kreipkitės elektroniniu paštu: Irena.Siaulienė@ lrs.lt

LR Seimas, Gedimino pr.53 01109 Vilnius

LSDP Klaipėdos skyriaus būstinė, H.Manto 40a, 92191 Klaipėda