VIEŠAS  KREIPIMASIS

GERBIAMOS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ  „EGLUTĖ“,  „GILIUKAS” IR „PUŠAITĖ” BENDRUOMENĖS IR TĖVELIAI!

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai parengtas sprendimo projektas „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės specialiųjų (sanatorinių) ikimokyklinių įstaigų pavadinimų pakeitimo”. Šio sprendimo esmė yra sanatorinių lopšelių-darželių „Eglutė”. „Giliukas” ir „Pušaitė” sanatorinio statuso panaikinimas bei šių įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus peržiūrėjimas.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija akcentuoja, kad tai yra privalomas LR Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymas. Noriu Jus patikinti, kad LR Šveitimo ir mokslo ministerija nustato bendrąją valstybės švietimo politiką ir jos parametrus.

Vietos savivaldos principai grindžiami:  atsakingumu savivaldybės bendruomenei, savivaldybių ir valstybės interesų derinimo tvarkant viešuosius savivaldybių reikalus; viešumo ir reagavimo į savivaldybės gyventojų nuomonę.

Savivaldybių taryboms yra deleguota:

4) savivaldybės biudžetinių įstaigų steigimas ir išlaikymas, savivaldybės viešųjų įstaigų, savivaldybės įmonių ir kitų savivaldybės juridinių asmenų steigimas; 8) ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas;

Tarybai teikiamo norminio teisės akto dėl Jūsų lopšelių-darželių įgyvendinimas yra savivaldybės politikų apsisprendimo teisė. Teikiamo sprendimo projekto nauda labai abejotina, tai tik pablogins vaikų priežiūros ir sveikatinimo priemonių įgyvendinimą. Miesto biudžetui ekonominės naudos taip pat neduos, nes panašūs „taupymo” pavyzdžiai jau yra buvę: sargų etatų panaikinimas lopšeliuose -darželiuose (milijoninės išlaidos saugos tarnyboms, o darželių žaidimo aikštelės ir teritorijos nuniokotos).

Ar žinote, kad Klaipėda yra Pasaulio sveikų miestų asociacijos narė ir miesto valdžia deklaruoja, “kad  dabar planuojant bet kurioje sferoje į sveikatinimo dalykus bus žiūrima per padidinamąjį stiklą”. Deja, tai tik skambūs žodžiai. Klaipėda yra lyderė  pagal oro užterštumo ir sergamumo kvėpavimo ligomis  parametrus. O visi “taupymai” vykdomi tik bendruomenės socialinių funkcijų sąskaita.

Ištrauka iš sprendimo projekto: „Lėšų poreikis sprendimo įgyvendinimui.

Pradėjus įstaigoms veikti kaip bendrosios paskirties (išlaikant savo veiklos kryptį), keisis auklėtojų darbo valandos, todėl bus mažinami etatai. Prognozuojamas 277,7 tūkst. Lt poreikis išeitinėms kompensacijoms, tačiau pertvarkius  sanatorines bei specialiąją įstaigą į bendrosios paskirties ugdymo įstaigas, prognozuojama 485,9 tūkst. Lt metinė darbo užmokesčio su įmokomis socialiniam draudimui ekonomija.” Kaip matome ekonomija tik prognozuojama.

Įsitikinusi, kad Jūsų bendruomenių ir vaikų tėvelių aktyvi pilietiška pozicija duos rezultatus. Tarybos nariai privalės apsispręsti ar tvirtinti šį sprendimo projektą.

Precedentas tokiam apsisprendimui yra.  2011 metais Miesto taryba nepatvirtino LR Sveikatos ministerijos reikalavimo sujungti miesto Universitetinę ir Jūrininkų ligonines.

Aš, kaip savivaldybės Tarybos narė,  tarybos posėdyje viešai kreipsiuos į visų frakcijų tarybos narius nepritarti šiam sprendimo projektui.

Pagarbiai,

Klaipėdos miesto Savivaldybės tarybos narė  LILIJA PETRAITIENĖ

2012 m. gegužė 14 d.