velykos4

Su sv Velykom Jus!

image001

kovo11

vasario16

    Palaimink Dieve malonus,

    Tėvynės mūs visus namus,

    Kad meilė,santara, darna

    Juose gyventų visada.

 

    Palaimink santarvę tautų,

    Statyk ant gėrio pamatų -

    Brolybės,meilė ir tiesos,

    Lygybės, [...]

kal_LSDP

sveikinimas2

Mielieji mokytojai!

Linkime Jums prisisglausti prie išminties, gerumo, meilės.

Žodžiui, žvilgsniui, rankai prisilietus tapkite vaikams skrydžiu – į šviesą savyje, į naują viltį, į platų kelią.

Mokytojo pasididžiavimas – mokiniai, jo pasėtų sėklų dygimas.

Linkime ištvermės, dvasinės darnos, susitelkimo, džiaugsmo ir šilumos, visokeriopos sėkmės kilnioje misijoje – [...]