Palanga 2012-05-12 (3)

Gegužės 11-13 dienomis Palangoje vyko konferencija “Moterys ir ekonomika“, kurioje dalyvavo ir mūsų Klaipėdos socialdemokračių moterų klubo atstovės.

D.JAGĖLAITĖS-ČEGINSKIENĖS nuotr.

Š.m. kovo 1 d. (ketvirtadienį) šaukiamas LIETUVOS SOCIALDEMOKRAČIŲ MOTERŲ SĄJUNGOS KLAIPĖDOS KLUBO susirinkimas.

Š.m. birželio 28 d. (antradienį) šaukiamas LIETUVOS SOCIALDEMOKRAČIŲ MOTERŲ SĄJUNGOS (LSDMS) Klaipėdos klubo susirinkimas. Rinktis kviečiame 17.30 val. LSDP Klaipėdos skyriaus būstinėje (Herkaus Manto 40a).

DARBOTVARKĖJE:

1. Dėl rinkimų į LR seimą (dalyvauja bičiulis A. Každailevičius).

2. Dėl [...]

Irma Gudžiūnaitė, Kairiosios politinės minties "Smegenų centras“ Lyčių lygybės klausimai vieniems gali pasirodyti esminiai (laisvės vardan būtina išsivaduoti iš socialinių lyčių stereotipų), kitiems – absurdiški (juk lyčių lygybė [...]

Birutė VĖSAITĖ Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos pirmininkė Birutė Vėsaitė sveikina visas aktyvias sąjungos nares, kurioms partijos bičiuliai patikėjo vadovauti LSDP skyrių organizacijoms.

Kauno skyrius savo pirmininke išrinko Orintą Leiputę, Birštonas – Nijolę Dirginčienę, Klaipėda [...]

Š.m. balandžio 19 d. (antradienį) šaukiamas LIETUVOS SOCIALDEMOKRAČIŲ MOTERŲ SĄJUNGOS (LSDMS) Klaipėdos klubo rinkiminis – ataskaitinis susirinkimas. Rinktis kviečiame 17.00 val. LSDP Klaipėdos skyriaus būstinėje (H.MANTO 40a).

DARBOTVARKĖJE:

- Pranešimas “Moterys prie socialdemokratijos ištakų”. Pranešėja Raimonda PINTVERIENĖ;

- LSDMS Klaipėdos klubo ataskaita ir pirmininkės rinkimai;

D.JAGĖLAITĖS - ČEGINSKIENĖS nuotr. Raimonda PINTVERIENĖ Balandžio 8-10 d. Palangos poilsio namuose „Palangos žuvėdra“ vyko Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos (toliau – LSDMS) ataskaitinė-rinkiminė konferencija „Moterų dalyvavimas šalies politiniame gyvenime“, kurioje buvo [...]

Birutė VĖSAITĖ Lietuvos socialdemokračių moterų sąjunga (toliau LSDMS) vienija 50 klubų, kurie veikia visose apskrityse. Per pastaruosius metus vyko LSDMS 2 konferencijos, 5 tarybos posėdžiai, bei kasmetinės apskričių konferencijos, seminarai. Patvirtinti nauji LSDMS įstatai (2009.04.19), [...]

Birutė VĖSAITĖ Balandžio 8-10 dienomis Palangoje vyko Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos (LSDMS) ataskaitinė rinkiminė konferencija. Pirmininke dar vienai kadencijai buvo išrinkta Seimo narė, LSDP pirmininko pavaduotoja Birutė Vėsaitė. Pavaduotojomis buvo išrinktos: Asta Kandratavičienė, Onutė Babonienė, [...]

D.JAGĖLAITĖS - ČEGINSKIENĖS nuotr. Š.m. balandžio 8 - 10 dienomis Palangos poilsio namuose PALANGOS ŽUVĖDRA (Meilės alėja 11) vyks Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos konferencija “Moterų dalyvavimas šalies politiniame gyvenime”.

Balandžio 8 [...]