Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS Seimo narys Saulius Stoma „garsėja“ savo pasisakymais tiek Seimo, tiek teisinės valstybės principų praktinio įgyvendinimo atžvilgiu. Jo pasisakymai susilaukė Seimo Etikos ir procedūrų komisijos dėmesio ir įvertinimo, bet Seimo narys Saulius Stoma nekreipia į tai jokio dėmesio ir toliau stengiasi žeminti visus ir viską, kas neatitinka jo propaguojamų teisinės valstybės griovimo nuostatų.

Pats Saulius Stoma iškalbingai „garsėja“ savo veikla ir savo elgesiu. Neabejotina, kad jis buvo Tautos prisikėlimo partijos steigėju ir nariu, ir Seime buvo šios frakcijos nariu. Neabejotina, kad jis perėjo į Tėvynės Sąjungos – krikščionių demokratų frakciją. Bet Seimo tinklalapyje skelbiamoje biografijoje tokia svarbi „perbėgimo“ iš vienos frakcijos į kitą detalė yra nutylima, nors tai nėra toks jau nekaltas nutylėjimas. Saulius Stoma kažkada redagavo „Lietuvos Aidą“, jo redagavimo metu Lietuva buvo maitinama KGB voratinkliais, „Maskvos agentais“, „liaudies priešais“ ir kitokiomis aršiomis mintimis, netgi liaupsinant galimybes demokratinę sistemą pakeisti autoritariniu valdymu. Vėliau jam buvo iškelta baudžiamoji byla už pinigų grobstymą tame pačiame „Lietuvos Aide“. S.Stoma įsiteisėjusiu teismo sprendimu buvo pripažintas kaltu ir atliko bausmę. Tačiau savo biografijoje S.Stoma nurodo: „Konkurentams sufabrikavus bylą, 1997 m. buvo nuteistas už neteisėtą finansinę veiklą „Lietuvos Aide“.

Tie konkurentai – tai UAB „Lietuvos Aido“ akcininkai, o be to – ir dešiniųjų pažiūrų! Šiandien pravartu būtų paklausti Seimo narį Liudviką Sabutį, tuo metu buvusį „Lietuvos Aido“ juridiniu konsultantu, ar jis turi duomenų, kad konkurentai fabrikavo bylą Sauliui Stomai. Jei taip – tai reikia kelti ir kitą klausimą: Saulius Stoma nuteistas už sufabrikuotą bylą ir teismai yra tų, kurie sufabrikavo bylą, pusėje. O jei ne – tai Saulius Stoma nuteistas už pinigų grobstymą teisėtai ir savo biografijoje meluoja apie teisėtą nuosprendį, o tuo pačiu pažeidžia priesaiką ir teisinės valstybės principus.

Bet S.Stoma tęsia savo veiklą niekinti teisinius principus ir įžeidinėja bei šmeižia savo oponentus. 2010 m. rugsėjo 20 d. buvo parodyta Rūtos Janutienės vedama TV3 laida „Kodėl?“, kurioje dalyvavo ir keletas Seimo narių. Laida buvo filmuojama rugpjūčio 26 d., sumontuota pagal R.Janutienės scenarijų ir parodyta tik rugsėjo 20 d.

Sauliaus Stomos pasisakymas liko neiškarpytas. Cituoju: „Aš jus kaltinu visus keturis, kurie sėdite čia, Jūs esate tam tikra prasme nusikaltėliai, mano požiūriu… Noriu konkretizuoti…esate sistemos sraigteliai, kurie viską stabdo… Arminas Lydeka, Žmogaus teisių pirmininkas… nieko nedarėte, sakėte palaukim, kol viskas baigsis… Jūs, gerbiama ponia Garneliene, atstovaujate visą šitą teisėjų bendruomenę… kai vieną teisėją, kuri išdrįso pasakyti, kas vyksta pas jus, padarėte vos ne balta varna, tuoj bus išmesta iš Jūsų bendruomenės… Ponia Rimante… Jūs nusikaltote mergaitei ir visuomenei. Jūs esate nusikaltėlė.“

Šie teiginiai yra videoįraše, jie paskleisti visuomenei. S.Stoma šiuos žodžius adresavo Seimo nariams Arminui Lydekai, Vyteniui Povilui Andriukaičiui, teisėjai Laimai Garnelienei ir buvusiai vaiko teismo kontrolierei Rimantei Šalaševičiūtei.

Ar dar galima akivaizdžiau žeminti, įžeidinėti, išvadinti žmones nusikaltėliais ir kaip niekur nieko kalbėti apie savo pastangas tobulinti teisinę valstybę.

Radijo laidoje, kurią vedė žurnalistas Tomo Dapkus 2010 spalio 15 d., Saulius Stoma, diskutuodamas su manimi dėl Seimo komisijos sprendimo P.Gražulio ir K.Uokos imuniteto nuėmimo klausimu, vėl „metė kaltinimą“: „Man atrodo, Vyteni, Jūsų problema tai… kad Jūs… teisėsaugai esate skolingas. Jau geriau būti atsėdėjus ir nesijausti niekam skolingu, negu būti išteisintam ir paskui jaustis skolingam visą gyvenimą.“

Tai štai, Sauliau Stoma – Jūs nuteistas už pinigų grobstymą ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu!

Aš, skirtingai nuo Jūsų, atsisakęs Seimo nario mandato, įrodžiau, jog įtarimai buvo niekuo nepagrįsti, o buvęs generalinis prokuroras Antanas Klimavičius teismo keliu atsiprašė manęs dėl garbės ir orumo įžeidimo. Tuo mes ir skiriamės! Jūsų atveju kaltinimas įrodytas teisme ir bausmė įvykdyta. Mano atveju – teismo keliu atsiprašyta.

Vertinant S.Stomos „raštus“ ir viešus pasisakymus, norėtųsi atkreipti dėmesį į tai, kad Seimo narys yra saistomas Konstitucijos, Konstitucinio Teismo nutarimų ir įstatymų. Deja, mano įsitikinimu, Seimo narys S.Stoma ko gero su tais reikalavimais nėra susipažinęs.

Todėl savo ir Seimo nario Armino Lydekos vardu kreipiuosi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją, kad ji išnagrinėtų Seimo nario Sauliaus Stomos viešus pasisakymus, išsakytus TV3 laidoje „Kodėl?“ laidos dalyvių atžvilgiu. O taip pat Tomo Dapkaus radijo laidoje - mano atžvilgiu. Prašau įvertinti ir Seimo nario biografijos duomenų oficialiame Seimo tinklalapyje atitikimą teisinės valstybės etiniams principams bei Seimo statuto nustatytiems reikalavimams Seimo nariui ir pateikti savo išvadą Seimui.

Pagarbiai,
Seimo narys Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS