Praėjo 21 metai nuo lemtingosios Sausio 13-osios, nuo tos nakties, kai Kremliaus desantininkai, siekdami nuversti Lietuvos valdžią, tankais ir kulkomis puolė prieš beginklius žmones. Grumtynėse žuvo 14 gynėjų, daugiau kaip tūkstantis žmonių buvo sužeisti…

Šiandien lenkiame galvas prieš tuos, kurie mirties akivaizdoje 1991-aisiais nepabūgo pasipriešinti smurtui ir ant Tėvynės laisvės aukuro paaukojo savo gyvybes. Tos rūsčios kruvinųjų sausio įvykių dienos subrandino mus, suteikė dvasinės stiprybės ir jėgų drąsiai žengti pramintu Laisvės keliu. Pasipriešinimas agresijai sutelkė lietuvių tautą ir sustiprino ryžtą siekti laisvos, demokratiškos, solidarios Lietuvos. Branginkime iškovotą laisvę. Saugokime savo istoriją, ją perduodami jaunajai kartai.

Su gilia pagarba prisimename mūsų tautos didvyrius - Loretą Asanavičiūtę, Virginijų Druskį, Darių Gerbutavičių, Rolandą Jankauską, Rimantą Juknevičių, Alvydą Kanapinską, Algimantą Petrą Kavoliuką, Vidą Maciulevičių, Titą Masiulį, Alvydą Matulką, Apolinarą Juozą Povilaitį, Igną Šimulionį, Vytautą Vaitkų, Vytautą Koncevičių.

LSDP pirmininkas Algirdas Butkevičius