D.JAGĖLAITĖS-ČEGINSKIENĖS nuotr. Sigitas DOBILINSKAS Š.m. gruodžio 21d. posėdžiavę Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Socialdemokratinės koalicijos frakcijos nariai sudarė pasiūlymų sąrašą dėl KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS PLANO 2010 METAIS, kurį pateikė Klaipėdos merui, savivaldybės administracijos direktoriui ir tarybos sekretoriui.

 

Sigitas DOBILINSKAS

PASIŪLYMAI DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS PLANO 2010 METAMS

1.

Artimiausiu metu turi būti patvirtintas Klaipėdos apskrities bendrasis planas. Jame numatyta, kad kroviniai į pietinę uosto dalį bus gabenami nauja geležinkelio atšaka nuo Kretingos per Gargždus ir „Draugystės“ geležinkelio stotį.

SIŪLOME:

  paruošti planą ir trečiame 2010 metų ketvirtyje apsvarstyti taryboje:

- dėl krovinių gabenimo sumažinimo iki minimumo per Klaipėdos miestą tarp Pauosčio, Klaipėdos geležinkelio stoties ir Geležinkelio stoties „Draugystė“;

- dėl Klaipėdos geležinkelio stoties paruošimo tik keleivinio geležinkelio transporto reikmėms;

- dėl Pauosčio kelyno išplėtimo (KVJUD ir LG turi projektinius pasiūlymus), kad nuimti krovinius nuo Klaipėdos geležinkelio stoties;

- atlaisvintas nuo bėgių teritorijas aplink Klaipėdos geležinkelio stotį paruošti miestiečių reikmėms;

- dėl geležinkelio infrastruktūros, t.y. geležinkelio tarp Girulių ir Rimkų geležinkelio stočių panaudojimo alternatyviam miesto transportui, kas pagreitintų ir atpigintų miestiečių susisiekimą tarp šiaurinių ir pietinių Klaipėdos rajonų.

2.

Įvertindami Klaipėdos valstybinio jūrų uosto svarbą Klaipėdos miesto ekonominiam ir socialiniam vystymuisi, koks svarbus yra miesto ir uosto institucijų, kompanijų, atskirų darbuotojų bendradarbiavimas, ypač šiuo ekonominiu sunkmečiu. Žinodami, kad strateginiai uosto plėtros planai, infrastruktūros ir suprastruktūros raida yra pristatomi, aptariami ir priimami nutarimai Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtojimo taryboje, kuri yra Lietuvos respublikos vyriausybei patariamasis organas.

SIŪLOME:

2010 metų sausio mėnesį priimti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimą, kad nuo Klaipėdos miesto tarybos deleguoti į Klaipėdos uosto plėtojimo tarybą Klaipėdos miesto tarybos strateginio planavimo komiteto pirmininką ir kreiptis į LR Susisiekimo ministrą E.Masiulį, kad būtų atitinkamai pakeisti LR teisiniai aktai dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtojimo tarybos sudėties.

3.

SIŪLOME: 2010 metų pirmam ketvirty apsvarstyti klausimą dėl miesto mokymo įstaigų teritorijų bei kultūrai ir sportui skirtų patalpų panaudojimo savaitgaliais ir švenčių dienomis, taip pat moksleivių atostogų metu - moksleivių turiningo laisvalaikio praleidimui.

4.

SIŪLOME:

- 2010 metų pirmame ketvirtyje apsvarstyti ir patvirtinti senamiesčio „atgaivinimo“ planą;

- 2010 metų trečiame ketvirtyje apsvarstyti klausimą „Dėl Turgaus aikštės ir jos prieigų teritorijų, sujungiant ištisinėmis pravažiuojamosiomis gatvėmis Tiltų, Taikos pr. ir Kulių vartų gatvių sankryžos su Pilies gatve ir piliaviete“ detaliojo plano patvirtinimo.

5.

SIŪLOME:  2010 m. pasiūlyti LEZ valdančiai bendrovei atlikti studiją „KLAIPĖDOS LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS EKONOMINĖ IR SOCIALINĖ REIKŠMĖ KLAIPĖDOS MIESTUI, REGIONUI IR LIETUVOS VALSTYBEI“ ir apsvarstyti LEZ vystymo perspektyvas taryboje. Analogišką studiją atliko KVJUD dėl Klaipėdos uosto.

 

Sigitas DOBILINSKAS

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Socialdemokratinės koalicijos frakcijos pirmininkas, LSDP Klaipėdos skyriaus pirmininkas