Europos moterų socialisčių lyderė, Europos Parlamento narė Zita Gurmai Kaip tik dabar, kai visame žemyne jaučiama gili socialinė krizė, mums reikia kalbėti apie Europos socialdemokratų vertybių ir vizijos skirtumą, palyginus su destruktyviais Europos teisės principais. Būtent dabar, kai mažinamas biudžetas ir taikomos griežtos ekonominės priemonės, mūsų ir teisės skirtumo pojūtis yra labai skausmingas ir akivaizdus.

Šis skirtumas susijęs su „Europos ekonominiais sunkumais“, kurie verčia vyriausybes griežtai apkarpyti biudžetus ir su socialiniu požiūriu atsakinga Europa, kuri turėtų plėtotis ir kurioje turėtų augti užimtumas. Tai skirtumas tarp Europos, kurioje išlaisvinta rinka ir socialinė destrukcija yra tarpusavyje susijusios, ir tarp Europos, kuri yra atsakinga už viešuosius finansus, bet  ir už socialinę apsaugą.

Kas konservatoriams reiškia lankstumą, mums – nesaugumą

Tai ką šiuo metu teigia Europos teisė nėra nei socialiniu požiūriu atsakinga, nei ekonominiu požiūriu įtikima. Leiskite priminti tris svarbius pavydžius: Jungtinės Karalystės vykdomi griežti biudžeto apkarpymai neatkūrė vartotojų pasitikėjimo ir Jungtinės Karalystės ekonomika per paskutinį 2010 ketvirtį faktiškai sumažėjo. Arba pažvelkime į Rumuniją, kurioje dramatiški, šališki ir neefektyvūs socialiniai sumažinimai krizės naštą užkrovė išskirtinai ant dirbančiųjų pečių, taip pat ją užkrovė vaikams ir pensininkams, kurie visiškai nėra atsakingi dėl kilusios krizės. Visame žemyne konservatyvios vyriausybės atakuoja žmones turinčius poreikių.

Trečiasis pavyzdys: tie kurie mane pažįsta, žino, kad aš daug dirbau analizuodama lyčių lygybės klausimus. Viso žemyno mastu aš matau, kaip dešiniosios vyriausybės nepaiso moterų, kaip jos lyčių lygybę laiko antraeile problema ir nemano, kad tai turėtų būti prioritetinė problema. Tai yra per brangu. Būtent taip vyriausybė atsakė, kai mes norėjome suteikti tinkamas atostogas naujagimių susilaukusiems tėvams, ir būtent taip vyriausybė atsako visais tais atvejais, kai mes norime tinkamos apsaugos dirbantiesiems. Mes nenorime nesaugumo, kurį konservatoriai vadina lankstumu. Iš tikrųjų konservatoriai nesupranta, kad lygybė ir padorumas nėra prabangos dalykas, bet tai yra didelė investicija, skirta ir darbdaviui, ir darbuotojui, nors ir krizės metu.

Konservatoriai iš tikrųjų tiki, kad jų griežtos ekonomijos manija padės Europai. Be to, jų vienintelė programa yra ateityje daryti tai, ką jie daro dabar! Jų vienintelė programa yra nušalinti tuos, kurie turi poreikių ir pagelbėti tiems, kurie turi valdžią! Tai kryptis, kuri remiasi mažais atlyginimais, nesaugiu darbu, nesaugiomis gyvenimo sąlygomis, ilgomis darbo valandomis ir ilgais darbo metais – visa tai yra abejotina paskata, skirta vangiam augimui.

Teisė išnaudoja sunkmetį

Darosi aišku: teisė išnaudoja dabartinę krizę, norėdama mus įtikinti, kad mūsų darbo rinkos yra susireguliuojančios; kad darbuotojai apsisaugo patys; kad mūsų gerovės būklė patiria savo pačios kilniaširdiškumą. Pasinaudojus krize Europai galima įteigti būtent nuostolio būklę. Mūsų, kaip Europos socialistų partijos, pranašumas yra kiek įmanoma intensyvus požiūrio gynimas, kad krizę turime sutvarkyti ekonomiškai pačiu patikimiausiu ir socialiniu požiūriu atsakingiausiu būdu.

Tai ką mes siūlome, yra struktūrinės reformos ir investicijos, kurios garantuoja augimą ir naujas darbo vietas. Šie tikslai yra glaudžiai susiję su mūsų vertybėmis, t.y. tomis vertybėmis apie kurias noriu pakalbėti toliau.

Tarp kairės ir dešinės egzistuoja didelis ideologinis skirtumas. Mūsų kairiosios partijos pasisako už laisvę, lygybę, solidarumą ir socialinį teisingumą. Tai yra principai, kuriais mes vadovavomės per pastaruosius 65 metus, kurdami demokratinę, išsivysčiusią ir taikią Europos visuomenę. Šios vertybės įkvėpė visus mūsų judėjimus, apibrėžė mūsų politinį identiškumą ir pasirinkimo normas. Visa tai, ko mes norime yra paversti visuomenę visa aprėpiančia ir išlaikančia pusiausvyrą vieta, prie kurios kūrimo gali prisidėti kiekvienas ir kurioje kiekvienas turi galimybę tobulėti.

Laisvė, lygybė, teisingumas – mūsų vertybės universalios, tačiau mes nesame vieninteliai, kurie šiais principais vadovaujasi. Iš tikrųjų mums reikia iš naujo apibrėžti šių žodžių reikšmę, turinį, kurį mes giname. Kodėl? Todėl, kad liberalų ir konservatorių laisvės ir lygybės samprata yra visiškai skirtinga nuo mūsų. Finansinės ir ekonominės krizės metu tapo skausmingai aišku, kad mūsų vertybių ir teisės turinys visiškai skiriasi. Kai kurios mūsų vertybės buvo iškraipytos, jomis piktnaudžiavo konservatorių ir neo-liberalų judėjimai. Konservatoriai ir liberalai naudoja žodžius, bet, iš tikrųjų, jie šiais žodžiais piktnaudžiauja.

Socialdemokratų laisvė ir lygybė nėra Europos konservatorių laisvė ir lygybė

Mūsų laisvė – tai emancipacija ir įgaliojimų turėjimas. Socialdemokratai nori žmonėms parodyti priemones, kuriomis remiantis jie galėtų tobulėti ir vystytis, nepriklausomai nuo to, koks yra jų išsilavinimas bei kuriai socialinei klasei jie priklauso, ir visai nepriklausomai nuo juos veikiančių išorinių priežasčių. Mūsų laisvė pabrėžia mūsų valią pakeisti ir pagerinti žmonių sąlygas, kad žmogus būtų tikras tuo, kad jis pats valdo savo gyvenimą.

Konservatorių ginama tiesa yra verslininko tiesa, kuris ypač lanksčiomis sąlygomis turi teisę pelnytis ir išnaudoti darbuotojus – tai siūlo Komisijos naujojo stabilumo ir vystymosi projektas. Bet mes, stovintys kairėje, žinome, kad darbininkai negali būti laisvi, jei jie nuolat patiria priklausomybės ir nesaugumo būseną. Mes taip pat žinome, kad joks verslininkas negali tikėtis ilgalaikės sėkmės, jei jis nekreipia dėmesio į darbuotojo gerovę.

Kuo daugiau visuomenėje vyrauja nelygybė, tuo nelaimingesni yra gyventojai. Mes, socialdemokratai, lygybę laikome fundamentaliu ir kryptį rodančiu principu. Mes nemanome, kad tai yra egalitarizmas, mes pripažįstame kiekvieno žmogaus skirtingumą ir unikalumą. Tačiau iš tikrųjų mes tapsime laisvi ir laimingi tik tada, kai mes savo visuomenėse iš esmės panaikinsime nelygybę. Deja, krizės metu konservatorių dėka kai kurios nelygybės rūšys tik dar daugiau išsiplėtojo ir išaugo.

Mūsų lygybės idėja yra paremta gerovės ir galimybių perskirstymu. Konservatorių lygybė yra pagalba pačiam sau; ji remiasi mintimi, kad kiekvienas turi teisę pagerinti asmeninę padėtį, dažnai visai nepriklausomai nuo pasekmių. Finansų rinkos plotmėje ši „individų lygybė“ atvedė prie gobšumo ir pernelyg didelės rizikos. Pagaliau tai atvedė prie pelno privatizacijos ir kolektyvinės rizikos. Jūs matote: mūsų lygybė nėra jų lygybė.

Kas socialdemokratams yra gerovė?

Mums, kaip socialistams ir socialdemokratams žinoma darbo svarba. Socialdemokratų judėjimas ir naujieji darbuotojai susikūrė tuo pat metu. Mes manome, kad darbas yra ne tik gamybos ir vystymosi veiksnys, bet ir gyvenimo kokybės, gerovės ir asmeninio tobulėjimo pagrindas. Mūsų vertybės reiškia, kad mes darbą siejame ne tik su pajamomis, tačiau ir su laime, pasitenkinimu, socialiniu ir šeimos gyvenimu. Gerovė ir suklestėjimas neturi būti suprantami tik kaip ekonominių resursų kaupimas. Gerovė negali būti išmatuota tik kiekvienam žmogui skiriamu BVP.

Ar mes tikrai klestime, kai mūsų ekonomika žaloja gamtą? Ar mes jaučiamės gerai, kai mūsų finansų rinkos tampa tokios galingos, kad jos daro įtaką socialinei apsaugai, sveikatos apsaugai ir mokslui skiriamiems vyriausybių biudžetams? Ar globalinės išlaisvintos rinkos ir pelno vaikymasis iš tikrųjų visiems atnešė tik gerovę ir pasitenkinimą? Mūsų gerovės idėja yra ne konservatorių gerovės idėja. Jų teisingumas yra bankininkų kvietimas atsisakyti savo pelno metams, o vėliau – verstis kaip įprasta. Mūsų teisingumo idėja, nėra jų teisingumo idėja.

Socialdemokratai turi susigrąžinti savo prarastus pagrindus ir parodyti, ką mūsų žodžiai ir vertybės reiškia praktiškai. Esu tikra, kad mes kartu galime ir visa tai padarysime.

Europos moterų socialisčių lyderė,

Europos Parlamento narė Zita GURMAI