Irena ŠIAULIENĖ Mieli bičiuliai, prieš 115 metų, 1896 m gegužės 1 d., LSDP apie savo įkūrimą pareiškė nepriklausomos demokratinės Lietuvos respublikos sukūrimo programa, o 1918 m. Vasario 16-osios Aktas buvo priimtas toks, kokį siūlė socialdemokratai.

Per visus partijos gyvavimo metus socialdemokratai skleidė ir siekė demokratijos, solidarumo ir socialinio teisingumo idėjų įgyvendinimo mūsų krašte.

Po 1990 m. Kovo 11-osios iš 20 nepriklausomos Lietuvos metų 12 metų LSDP buvo šalį valdanti politinė jėga. Socialdemokratai dėjo socialinių reformų pamatus, stiprino demokratinę politinę santvarką, įtvirtino konstitucinę valdžių sąveiką, pasiekė realios šalies nepriklausomybės, tarptautinės bendruomenės pripažinimo - Lietuva tapo ES nare. Kiekvienas iš mūsų pagal išgales dalyvavome šiuose procesuose.

Sveikinu su partijos 115 - osiomis metinėmis ir linkiu visiems mums pilietinės ir politinės išminties, stiprinant demokratiją ir teisinę valstybę, siekiant socialinio teisingumo ir socialinės sanglaudos mūsų visuomenėje.

Irena ŠIAULIENĖ,

LR Seimo LSDP frakcijos seniūno pirmoji pavaduotoja