Š.m. spalio 30d. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos (LSDJS) Klaipėdos skyriaus jaunimas sukvietė bičiulius talkinti, tvarkant senąsias Klaipėdos kapines. Savo darbu pagerbėme senųjų klaipėdiečių kapus.

1820 metais pašventintose kapinėse atgulė daug iškilių ir uostamiesčiui nusipelniusių asmenų: Klaipėdos istorijos autorius J.ZEMBRICKIS, Klaipėdos uosto statytojas ir knygos apie uostą autorius K.VEITAS, istorikas A.BITENSAS, kunigas ir pirmosios mokyklinės chrestomatijos autorius JAKOBĖ, lituanistinio sąjūdžio veikėjas, Klaipėdos krašto tautosakos rinkėjas, pirklys, žvejybos meistras E.V.BERBOMAS.  Čia palaidoti ir 1923 metų Klaipėdos sukilimo dalyviai.

 

Danas PALUCKAS Danas PALUCKAS,

LSDJS Klaipėdos skyriaus pirmininkas