Pastarasis šeštadienis vakarų Lietuvos jauniesiems socialdemokratams nebuvo eilinis. Kovo 17 dieną į LSDJS Klaipėdos miesto skyriaus patalpas atvyko jaunimiečiai iš Klaipėdos, Kretingos, Telšių, Gargždų, Skuodo skyrių. Susirinkimo tikslas – Vakarų Lietuvos jaunųjų socialdemokratų mokymai, kuriuos moderavo iš Vilniaus atvykę jaunieji bičiuliai.

Renginį atidarė LSDJS Klaipėdos miesto skyriaus pirmininkė Dalia Dzedzickaitė, sveikinimo žodį tarė LSDP Klaipėdos skyriaus atstovė Teresa Bakanoviene, Klaipėdos miesto Apskritojo stalo atstovas Ignas Vaisnoras. Renginio metu pristatytos temos “Kodėl socialdemokratija?” (praneš. V. Šarmavičius), “LSDJS” (praneš. E. Ivanauskytė), “ES institucijos ir LSDJS narių galimybės jose” (paneš. L. Poškaitė). Po paskaitų, šiek tiek atsipūtus ir užkandus, mokymų dalyviai aptarė minėtas temas, diskutavo aktualiais klausimais. Vakarinė renginio dalis, pažaidus Klaipėdos skyriaus patalpose biliardą, pamėčius dartus, persikėlė į vietinę kavinukę, kur dar šiek tiek padiskutavę ir pasilinksminę, jaunieji bičiuliai patraukė savais keliais, nors visi su kairiąja mintim.

Dėkojame visiems dalyviams, LSDJS Klaipėdos miesto skyriui už organizavimą, renginio svečiams. Tikimės, kad greitu metu panašių renginių banga praūš per visą Lietuvą.

LSDJS informacija