Palanga 2012-05-12 (3)

Gegužės 11-13 dienomis Palangoje vyko konferencija “Moterys ir ekonomika“, kurioje dalyvavo ir mūsų Klaipėdos socialdemokračių moterų klubo atstovės.

Palanga 2012-05-12

Įžanginį žodį konferencijoje tarė Fondo atstovė ir LR Seimo narė Birutė Vėsaitė. Ji kalbėjo apie Moters vaidmenį XXI a. ekonomikoje : moterų ir vyrų uždarbių skirtumus ir moterų dalyvavimą stambių įmonių valdyme. Taip pat išklausėme Giedrės Purvaneckienės pranešimą apie “Šeimos užimtumą darbo rinkoje”.

Palanga 2012-05-12 (1)

Didelį įspūdį paliko J. Micharevo iš Maskvos paskaita apie Moteris, valdančias realybę. Be abejo vyko diskusijos apie lyčių lygybę, Moterų dalyvavimą sprendimų priėmime, viešųjų paslaugų naudą moterims ir šeimoms. Aptarėme būsimus 2012 m. rinkimus į LR Seimą, dalyvavome šventinėje eisenoje.

Aldutė Meniakina,

Klaipėdos socialdemokračių moterų klubo

pirmininkės pavaduotoja