D.JAGĖLAITĖS-ČEGINSKIENĖS nuotr.

Š.m. kovo 1 d. (ketvirtadienį) šaukiamas LIETUVOS SOCIALDEMOKRAČIŲ MOTERŲ SĄJUNGOS KLAIPĖDOS KLUBO susirinkimas.

Rinktis kviečiame 17.30 val. LSDP Klaipėdos skyriaus būstinėje (Herkaus Manto 40a).

Darbotvarkėje:

1. Dėl 2012-ųjų metų LR Seimo rinkimų (LSDP Klaipėdos skyriaus pirmininkė L. Petraitienė).

2. Dėl susitikimo-politinės diskusijos su Palangos moterų klubo atstovėmis organizavimo (R. Pintverienė).

3. Dėl paramos akcijos „Iš širdies į širdį“ organizavimo (A. Meniakina).

4. Dėl bendradarbiavimo su LDMK Klaipėdos skyriumi (kultūrinio projekto rengimas) (R. Pintverienė).

5. Einamieji klausimai.

                                                                                  Raimonda Pintverienė

                                                                LSDMS Klaipėdos klubo pirmininkė