2011 04 16 įvykusios LSDP Klaipėdos skyriaus rinkiminės-ataskaitinės konferencijos metu buvo išrinkta skyriaus Finansų komisija 2011-2013 metų kadencijai.

2011 05 12 įvykusio naujai išrinktosios komisijos posėdžio metu buvo pasiskirstyta pareigomis.

D.JAGĖLAITĖS - ČEGINSKIENĖS nuotr. LSDP Klaipėdos skyriaus Finansų komisijos pirmininkė Komisijos pirmininkė Vilma EIDININKIENĖ

LSDP Klaipėdos skyriaus BALTIJOS grupės narė

Tel.: 8 610 192 70

 

LSDP Klaipėdos sk. Finansų komisijos pirmininkės pavaduotojas Žymantas SINKEVIČIUS Pirmininkės pavaduotojas Žymantas SINKEVIČIUS 

LSDP Klaipėdos skyriaus AVANGARDO grupės narys

Tel.: 8 611 69 059

 

Komisijos nariai:

- Roma GADEIKIENĖ / SANTARVĖS grupės narė;

- Juozas RUPŠLAUKIS / DANĖS grupės narys;

- Arvydas RAGAIŠIS / AVANGARDO grupės narys.