Klaipėdos miesto savivaldybėje ir savivaldybės taryboje klaipėdiečių interesus atstovauja ir socialdemokratų programą įgyvendina mūsų bičiuliai:

Rimantas CIBAUSKAS

Lilija PETRAITIENĖ

Vytautas ČEPAS