Klaipėdos miesto savivaldybėje 2007 – 2011 metais dirbo ir klaipėdiečių interesams atstovavo ši LSDP Klaipėdos skyriaus bičiulių komanda:Socialdemokratinės koalicijos frakcijos nariai

Sigitas DOBILINSKAS

Frakcijos pirmininkas, LSDP Klaipėdos skyriaus pirmininkas

Finansų ir ekonomikos komiteto narys

Kontrolės komiteto narys

Jūrinių ir vidaus vandenų reikalų komisijos narys

Valentinas GREIČIŪNAS

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kolegijos narys

Teritorijų planavimo komiteto pirmininkas, LSDP Klaipėdos sk. Prezidiumo narys

Etikos komisijos narys

LSDP Klaipėdos skyriaus rinkiminio sąrašo narys

Rimantas CIBAUSKAS

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kolegijos narys

Strateginės plėtros komiteto pirmininkas

Savivaldybės turto privatizavimo komisijos narys

Savivaldybės korupcijos prevencijos ir kontrolės komisijos narys

Aloyzas KAŽDAILEVIČIUS

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius

Buvo remiamasi šia 2007 metų rinkimų programa:

Klaipėdos miesto socialdemokratai rinkimuose į Klaipėdos miesto savivaldybės tarybą dalyvauja, vadovaudamiesi principu MŪSŲ MIESTAS PRASIDEDA MŪSŲ KIEME.  Pagrindinis socialdemokratų rūpestis – kiekvienos miesto bendruomenės gerovė.

Didžioji dalis mūsų problemų lyg veidrodyje atsispindi artimiausioje aplinkoje – kieme. Visi esame nepatenkinti šiuo atspindžiu. Gyvenamosios aplinkos kokybė Klaipėdoje prasta, ekologinė situacija tampa grėsminga. Todėl Klaipėdos miesto socialdemokratai telkia pastangas šiems svarbiems klausimams spręsti:

1. Sustabdyti komunalinių mokesčių, ypatingai šildymo, augimą, tam panaudojant savivaldybei pavaldžių įmonių pelną, remti daugiabučių namų renovavimą;

2. Pradėti daugiabučių kvartalų perplanavimą, atitinkantį šiuolaikinius gyvenamosios aplinkos reikalavimus;

3. Apsaugoti vaikus nuo smurto, o mokymų įstaigų turtą – nuo niokojimo. Sutvarkyti mokymo įstaigų teritorijas ir panaudoti jas vaikų ir jaunimo laisvalaikiui;

4. Gerinti medicininių ir socialinės rūpybos paslaugų prieinamumą;

5. Mažinti oro taršą ir triukšmą mieste;

6. Garantuoti savalaikį ir kokybišką atliekų surinkimą ir išvežimą;

7. Koreguoti miesto bendrąjį planą, siekti gyvenamųjų rajonų ir pramonės darnos.

Tokio masto projektai gali būti įgyvendinami tik dalyvaujant visoms suinteresuotoms pusėms. Savivaldybės vaidmuo, organizuojant, finansuojant bei pritraukiant visus įmanomus finansinius išteklius, turi būti lemiamas. Savivaldybė turi būti organizuojančia jėga.

Klaipėdos miesto socialdemokratai kviečia miestiečius telktis aktualioms problemoms spręsti.