Mes – Lietuvos socialdemokratų partija – esame nuosekliausia politinė jėga. Jau 115 metų savo veiklą grindžiame socialiniu teisingumu, solidarumu, galimybių lygybe ir laisve.

MUMS – SVARBIAUSIA ŽMOGUS!

Mes – Klaipėdos socialdemokratai – visus keturis darbo Klaipėdos miesto savivaldybės taryboje metus dirbome Jums. Svarstydami kiekvieną klausimą akcentavome socialinės infrastruktūros gerinimą. Parengėme Klaipėdos senamiesčio gaivinimo planą. Mūsų pastangų dėka pradėtas Klaipėdos miesto bibliotekų optimizavimas. Tačiau mieste dar liko daug ir skubiai spręstinų problemų.

Pagrindinis mūsų tikslas – racionaliai panaudojant miesto biudžeto lėšas ir pritraukiant investicijas sukurti geras gyvenimo ir veiklos sąlygas, patrauklią ir sveiką Klaipėdą.

Laikydamiesi sprendimų priėmimo skaidrumo ir viešumo sieksime:

  • išsaugoti savivaldybės nuosavybę miesto transporto, komunalinio ūkio srityse; griežtai reguliuoti monopolinių paslaugų teikėjų veiklą, subalansuoti komunalinius mokesčius ir gerinti paslaugų kokybę;
  • mažinti klaipėdiečių socialinę atskirtį, daugiau miesto biudžeto lėšų nukreipiant socialiniams projektams, socialinio būsto statybai;
  • vykdyti nuoseklią vaikų ir jaunimo užimtumo politiką, daugiau lėšų skiriant jų papildomam ugdymui, vasaros poilsiui, sporto statinių tikslingam panaudojimui, savivaldybės švietimo įstaigų finansavimui ir jų tinklo plėtrai;
  • svarbiais klaipėdiečiams klausimais vykdyti apklausas ir gyventojų nuomonės tyrimus;
  • plėtoti Klaipėdos kultūros infrastruktūrą ir paversti miestą Vakarų Lietuvos kultūros centru.

Mes – Klaipėdos socialdemokratai – turime drąsos, energijos ir esame pajėgūs kartu su Jumis kurti ateities Klaipėdą.

KARTU MES GALIME VISKĄ!

 

Čia galite susipažinti ir su išplėstine mūsų programa.