Š.m. birželio 28 d. (antradienį) šaukiamas LIETUVOS SOCIALDEMOKRAČIŲ MOTERŲ SĄJUNGOS (LSDMS) Klaipėdos klubo susirinkimas. Rinktis kviečiame 17.30 val. LSDP Klaipėdos skyriaus būstinėje (Herkaus Manto 40a).

DARBOTVARKĖJE:

1. Dėl rinkimų į LR seimą (dalyvauja bičiulis A. Každailevičius).

2. Dėl LSDMS Klaipėdos klubo veiklos plano 2011-2012 m. tvirtinimo.

3. Dėl LSDMS Klaipėdos klubo reglamento tvirtinimo.

4. Kiti klausimai.

 

Raimonda PINTVERIENĖ

LSDMS Klaipėdos klubo pirmininkė