37 nariai

 

 

PAJŪRIO grupės narių sąrašas

(pagal asmens narystės partijoje pradžią)

 

LSDP narys nuo 1989

Algirdas KUNIUTIS

 

LSDP nariai nuo 1993

Alfonsas RUŠINSKIS

Egidijus PETREIKIS

Irena VORONOVA

 

LSDP narys nuo 1995

Pranas NESTECKIS

 

LSDP narys nuo 1997

Antanas NARVILAS

 

LSDP nariai nuo 1999

Sigitas DOBILINSKAS

Ditė TREČIOKAITĖ

 

LSDP nariai nuo 2001

Arūnas BUKOLIS

Aleksandras CEPLIS

Ričardas JUODIS

Vytautas KASPARAITIS

Edvardas LINKAUSKAS

Diana LINKAUSKIENĖ

Vaclovas MILTENIS

Juozas SINKEVIČIUS

Svetlana TAURINSKAITĖ

 

LSDP narė nuo 2002

Laimutė STRIAUKIENĖ

 

LSDP nariai nuo 2003

Giedrius BUTKUS

Rimvydas JUODVIRŠIS

Mindaugas ŠLIŽIUS

 

LSDP narys nuo 2004

Saulius TREČEKAUSKAS

 

LSDP nariai nuo 2005

Nijolė KVIETKAUSKIENĖ

Jonas TAUTKUS

 

LSDP nariai nuo 2006

Rimantas DOBILINSKAS

Andrius KAVECKAS

Mindaugas PRIELGAUSKAS

Romas RAMŠAS

 

LSDP nariai nuo 2007

Mantas BAGOČIUS

Mindaugas KASPARAITIS

Rimantas – Jonas PILIPAVIČIUS

 

LSDP nariai nuo 2008

Romas LEŠKYS

Alvydas LUKAUSKAS

Aleksej MENIAKIN

Vytautas SIRUSAS

Valerijus VAITKUS

 

LSDP narys nuo 2009

Saulius KAUPAS