12 narių

D.JAGĖLAITĖS-ČEGINSKIENĖS nuotr.

Teritoriniu principu suformuota grupė. Grupė pasižymi drausmingumu, vykdydama visas statutines priedermes. Aktyviai dalyvauja  partiniame gyvenime. Talkina sąskrydžiuose. Po Kalėdinės Gerumo akcijos ėmėsi globoti šeimą, kurios abu nariai (mama ir sūnus) yra neįgalūs. Rašė raštus ir išrūpino invalido vežimėlį iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Aktyvūs rinkiminių komisijų nariai.

Albertas ZULONAS

Albertas ZULONAS,

LSDP Klaipėdos skyriaus MARIŲ grupės pirmininkas

MARIŲ grupės narių sąrašas

(pagal asmens narystės partijoje pradžią)

LSDP nariai nuo 2001

Rimvydas GRANICKAS

Vytautas GARBENČIUS

Edvardas JELENSKIS

Angelė MANKO

Volfas MINCKERIS

Nijolė Stefanija SOLOVJOVA

Ivan SOLOVJOV

LSDP nariai nuo 2002

Rimantas MONTVIDAS

Rasa Birutė USELIENĖ

LSDP narys nuo 2004

Albertas ZULONAS

LSDP narys nuo 2007

Jonas JUODIS

LSDP narė nuo 2009

Lina KUČINSKIENĖ