13 narių

LSDP Klaipėdos skyriaus DRAUDIMO DARBUOTOJŲ grupė - profesiniu pagrindu įsteigta mūsų skyriaus grupė, vienijanti šioje srityje dirbančius bičiulius. Kad ir nedidelė narių skaičiumi, bet aktyvi partiniame gyvenime.

 

 

D.JAGĖLAITĖS-ČEGINSKIENĖS nuotr. Domininkas FARTUŠKEVIČIUS

 

 

 

Domininkas FARTUŠKEVIČIUS,

DRAUDIMO DARBUOTOJŲ  grupės pirmininkas

Su LSDP Klaipėdos skyriaus DRAUDIMO DARBUOTOJŲ grupės išsamiu narių sąrašu partijos bičiuliai gali susipažinti LSDP Klaipėdos skyriaus būstinėje.