79 nariai

D.JAGĖLAITĖS - ČEGINSKIENĖS nuotr.

LSDP Klaipėdos skyriaus DANĖS grupė, vienijanti visą būrį partijos veteranų, yra viena iš anksčiausiai susikūrusių grupių. Joje daug kompetentingų, išprususių, gebančių daug duoti kitiems bičiulių. Grupės veiklos tikslas – formuoti teigiamą LSDP įvaizdį visuomenėje, skatinti narių politinį aktyvumą, siekti politinio brandumo bei ugdyti naujos kartos politinius lyderius.

Grupės nariai talkina organizuojant įvairius formalius ir neformalius partijos renginius, dirba rinkiminių kampanijų metu, vykdo socialines iniciatyvas, stiprinančias bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius.

D.JAGĖLAITĖS - ČEGINSKIENĖS nuotr. Vaidotas LINKUS

Vaidotas LINKUS,

LSDP Klaipėdos skyriaus DANĖS grupės pirmininkas

 

               D.JAGĖLAITĖS - ČEGINSKIENĖS nuotr. Raimonda PINTVERIENĖ D.JAGĖLAITĖS - ČEGINSKIENĖS nuotr. Juozas RUPŠLAUKIS Viktoras LIULYS

DANĖS grupės pirmininko pavaduotojai:

Raimonda PINTVERIENĖ, Juozas RUPŠLAUKIS, Viktoras LIULYS

DANĖS grupės tarybos nariai

Antanas BUČINSKAS

Valentinas GREIČIŪNAS

Jonas GRICIUS

Aloyzas KAŽDAILEVIČIUS

Valerijus KUZLIAKINAS

Vaidutis LAURĖNAS

Jurgita MACIUTĖ

Kazys SKUTULAS

Rymantas TAMAŠIŪNAS

Laima ŽUKAUSKIENĖ

Su LSDP Klaipėdos skyriaus DANĖS grupės išsamiu narių sąrašu partijos bičiuliai gali susipažinti LSDP Klaipėdos skyriaus būstinėje.