78 nariai

Mūsų grupės pavadinimas kildinamas iš prancūziško žodžio avant-garde - priekinė sargyba, pirminė sargyba, lyderis.

Steigiamasis LSDP Klaipėdos skyriaus AVANGARDO grupės susirinkimas įvyko 2008m. gruodžio 11d. 2009 sausio 19d. LSDP Klaipėdos skyriaus Taryba pritarė mūsų partinės grupės registravimui.

Mūsų grupė telkia ir vienija jaunus naujos kartos LSDP Klaipėdos skyriaus narius, siekiančius tapti partinio aktyvo branduoliu.

Aktyviai reikšdamiesi visuomeninės ir politinės veiklos sferose, siekiame formuoti teigiamą LSDP įvaizdį ir taip populiarinti fundamentines LSDP programos nuostatas.

Bendradarbiaujam su akademinio jaunimo, kūrybinėmis bei  profesinėmis sąjungomis, tautinių mažumų bendrijomis, rengiant tiek uždarus, tiek masinius renginius. Neatmetam ir protesto akcijų organizavimo bei dalyvavimo jose galimybių. Viena svarbiausių veiklos krypčių –  socialinių ir labdaros renginių organizavimas ir įgyvendinimas.

Eglė MASAITYTĖ

Eglė MASAITYTĖ,

LSDP Klaipėdos skyriaus AVANGARDO grupės pirmininkė

klaipedosavangardas@gmail.com

                            Karolina GEŠTAUTAITĖ Aleksej TEREŠČENKO

AVANGARDO grupės pirmininkės pavaduotojai

Karolina GEŠTAUTAITĖ ir Aleksej TEREŠČENKO

AVANGARDO grupės tarybos nariai

Audrius BARANAUSKAS

Giedrius BUDZINSKAS

Andrius DOMARKAS

Andrius KAČALINAS

Mindaugas KLIMAS

Gytis MINCEVIČIUS

Arvydas RAGAIŠIS

Žymantas SINKEVIČIUS

Rytis STANKŪNAS

Žaneta TIMAITĖ

Vilius VITKUS

Su LSDP Klaipėdos skyriaus AVANGARDO grupės išsamiu narių sąrašu partijos bičiuliai gali susipažinti LSDP Klaipėdos skyriaus būstinėje.