169 nariai

D.JAGĖLAITĖS - ČEGINSKIENĖS nuotr.

2001 metais steigiamajame grupės susirinkime dalyvavo 50 bičiulių. 2005 metais grupės įskaitoje jau - 85 nariai. 2007 m. - 111. 2009 m. - 122. Na, o 2010 metų pradžioje BALTIJOS grupė jau vienijo 128 narius.

Tai ir viena akyviausių skyriaus partinių grupių. Nuolat dirbanti politinį darbą savame lygmenyje ir aktyviai besireiškianti rinkiminių kampanijų metu, kuomet vienokios ar kitokios atsakomybės imasi 90 procentų grupės narių. Dirba rinkimų apygardų, apylinkių komisijų pirmininkų pavaduotojais, sekretoriais,  nariais, stebėtojais. Vykdo agitacinį - propagandinį darbą.

Esame aktyvūs ir partijos renginių talkininkai, ir dalyviai. Grupės aktyvas nuolat  darbuojasi, rengiant LSDP respublikinį sąskrydį. Aktyviai ir gausiai dalyvaujame ir tradicinėse pavasario talkose ir įvairiose manifestacijose.

Žmonės stoja į partiją vedami skirtingų interesų - nėra paprasta juos derinti. Tad daugel priklauso nuo mūsų grupės aktyvo. Kiek tam skiriame laiko, jėgų ir energijos, buriant bičiulius bendram politiniam darbui ir laisvalaikiui.

Prie grupės politinio brandumo ir išprusimo, darbingumo ir vieningumo nemaža dalimi prisideda ir neformalūs mūsų laisvalaikio renginiai. Kasmet organizuojame išvykas, kurių metu profesionalaus gido prievoles puikiai atlieka mūsų bičiulė Irena ŠIAULIENĖ, LR Seimo narė.

Toks bendravimas leidžia nuolat atsiskleisti patiems įvairiausiems grupės narių gebėjimams ir talentams, kuriems visuomet randame pritaikymą.

D.JAGĖLAITĖS - ČEGINSKIENĖS nuotr. Teresa BAKANOVIENĖ

Teresa BAKANOVIENĖ,

LSDP Klaipėdos skyriaus BALTIJOS grupės pirmininkė

                             D.JAGĖLAITĖS - ČEGINSKIENĖS nuotr. Milda Marija URBONAVIČIENĖ

BALTIJOS grupės pirmininkės pavaduotojai:

Milda Marija URBONAVIČIENĖ, Ina KICHTENKIENĖ, Ingrida KUZMINCKIENĖ, Rolanda ANDRUTIENĖ, Asta KMITIENĖ, Dinas KAČINSKAS

 

BALTIJOS grupės tarybos nariai

Tatjana AGAFONOVA

Alfonsas BIČKUS

Alvydas DARGIS

Genovaitė JAGELIENĖ

Dinas KAČINSKAS

Ina KICHTENKIENĖ

Asta KMITIENĖ

Svetlana LAPICKAJA

Eugenija LAUKINEITIENĖ

Marius LYGNUGARIS

Aldutė MENIAKINA

Arūnas NORKUS

Anatolij NIKITIN

Lilija PETRAITIENĖ

Jolanta PRANCKEVIČIENĖ

Aldona RUPAINIENĖ

Andrius SAVEIKIS

Vladas STONKUS

Ingrida SIMANAUSKAITĖ

Birutė ZEIGIENĖ

Partijos veteranai BALTIJOS grupėje

Partijos nariai nuo 1990

LR Seimo narė Irena ŠIAULIENĖ

Vytautas Vaclovas NAVAKAUSKAS

Alfonsas BIČKUS

Kostas JUREVIČIUS

Partijos narys nuo 1991

Klaus Peter Paul GRUDZINSKAS

Partijos narė nuo 1992

Katryna KRIŠČIŪNIENĖ

Partijos nariai nuo 1993

Laima VALATKIENĖ

Lilija PETRAITIENĖ

Bronislava GRUŽAUSKIENĖ

Pranas PAULAUSKAS

Stanislovas STANKUS

Partijos nariai nuo 1994

Emilis GRUŽAUSKAS

Vladas STONKUS

Partijos nariai nuo 1995

Tamara ČIŽIENĖ

Aldona Barbora PROŠKINIENĖ

Danutė ŠLIVINSKAITĖ

Su LSDP Klaipėdos skyriaus BALTIJOS grupės narių išsamiu sąrašu partijos bičiuliai gali susipažinti LSDP Klaipėdos skyriaus būstinėje.