Mūsų tinklalapyje jau buvo skelbta, kad Klaipėdos socialdemokratai inicijavo mėgėjiško krepšinio turnyrą. Jame dalyvaus Lietuvos politinių partijų Klaipėdos skyrių komandos.

Bičiulio Valdemaro ANUŽIO (LSDP Klaipėdos skyriaus ŠVYTURIO grupės pirmininko) dėka krepšinio aistros apėmė daugumos Klaipėdoje reziduojančių [...]

D.JAGĖLAITĖS-ČEGINSKIENĖS grafika Informuojame, kad LSDP Klaipėdos skyriaus ŠVYTURIO grupės susirinkimai reguliariai vyksta kiekvieno mėnesio pirmą antradienį. Apie susirinkimo vietą ir laiką pranešame atskirai.

Š.m. gruodžio 10d. KLAIPĖDOS SMUKLĖS antrame aukšte įvyko ŠVYTURIO partinės grupės tarybos [...]

D.JAGĖLAITĖS-ČEGINSKIENĖS nuotr.

Opozicijoje dirbantys socialdemokratai pelno vis daugiau žmonių pasitikėjimo balsų!!!

Jei š.m. lapkričio pabaigoje būtų vykę LR Seimo rinkimai, už Lietuvos socialdemokratų partiją būtų balsavę 17proc. rinkimų teisę turinčių Lietuvos piliečių.

Per mėnesį [...]

Š.m. gruodžio 1d. įvyko LSDP Klaipėdos skyriaus Etikos ir procedūrų komisijos posėdis. Jame dalyvavo bičiuliai: Vladas STANKUS, Eglė ŠILEIKIENĖ, Volfas MINCKERIS, Vytautas KASPARAITIS.

Pirmas darbotvarkės klausimas: dėl LSDP Klaipėdos skyriaus etikos ir procedūrų komisijos [...]

 D.JAGĖLAITĖS-ČEGINSKIENĖS nuotr.
LSDP Klaipėdos skyriaus bičiuliai nuoširdžiai sveikina gimtadienį švenčiančius savo draugus!!!

D.JAGĖLAITĖS-ČEGINSKIENĖS nuotr. Vytautas ČEPAS “Gerb. Tautos atstovai Senojo žemyno Parlamente! Pirmaisiais laiško žodžiais noriu užtikrinti, kad kreipiuosi į Jus ne kokių nors ambicijų stumiamas, o sunerimęs dėl visų mūsų šviesios ateities vieningoje ir [...]

Š.m. gruodžio 8d. (17.15val.) LSDP  Klaipėdos  skyriaus būstinėje (H.MANTO 40a) įvyks LIETUVOS SOCIALDEMOKRAČIŲ MOTERŲ SĄJUNGOS (LSDMS) Klaipėdos klubo susirinkimas.

DARBOTVARKĖJE

1. Pavyzdinį Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos klubo reglamentą pristato Lilija PETRAITIENĖ.

2. Apie sveikatos sergėjimą – [...]

Š.m. lapkričio 14d. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos (LSDJS) Klaipėdos skyrius sukvietė visus vakarų Lietuvos regiono socialdemokratinio jaunimo sąjungos skyrius svečiuosna. Klaipėdiečiai išsikėlė sau tikslą - susipažinti su kaimynais, pristatyti save ir sustiprinti vakarų regiono skyrių [...]

D.JAGĖLAITĖS-ČEGINSKIENĖS nuotr.

Artėja Kalėdos… Gerų darbų, užuojautos, nuoširdžių žodžių, tikėjimo, susivienijimo metas… Pratęsdamas šią džiugią gaidelę norėčiau Jus pakviesti į š.m. gruodžio 10d. (ketvirtadienį) 18val. Klaipėdos Žvejų rūmuose vyksiantį spektaklį OSKARAS IR PONIA ROŽĖ. Tai šviesi [...]

D.JAGĖLAITĖS-ČEGINSKIENĖS nuotr. Jolita ALMONAITĖ - GEDZIUVIENĖ

LSDP Klaipėdos skyriaus bičiuliai nuoširdžiai sveikina gimtadienį švenčiančią
Jolitą ALMONAITĘ - GEDŽIUVIENĘ,
LSDP Klaipėdos skyriaus BALTIJOS grupės narę!!!